Η συλλογή και επεξεργασία και των στοιχείων πληρωμής  που μας αποστέλλετε εμπίπτουν στην αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η εταιρεία μας και συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της συγκατάθεσής σας  που μας παρέχεται με την αποστολή του αιτήματος της παραγγελίας σας. Ιδίως για τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα λαμβάνονται σε συνεργασία και με τους συνεργαζόμενους  χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας  που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή προστασία  στις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές και διασφαλίζουν τις πληρωμές σας.